dilluns, 20 de febrer de 2017

Quatre apunts sobre el sector de la cura a les persones grans

A jutjar per l’oferta del SOC de cursos de formació ocupacional 2017, en  atenció sociosanitària a persones en domicili i en institucions socials, deuen faltar  professionals qualificats per a treballar  en el sector de la cura professional. El manteniment d’aquesta oferta, any rere any, té a veure amb l’envelliment de la  població i amb la manca d’un desenvolupament ple de la Llei de la Dependència.

Comencem l’any 2017 amb una oferta de 171 cursos (49 en domicili i la resta en institucions socials) sobre un total de  330 cursos, es a dir més de la meitat.

 Què anem a morir-nos a les residències geriàtriques és una tendència  que es va consolidant  a pesar de l’escassa sensibilització social sobre els  beneficis de la cura professional i del rebuig que generen. Ja cal que s’ho treballin perquè la predisposició cap a l’opció de la residència geriàtrica es culturalment poc considerada.   Les famílies es polaritzen entre partidaris i detractors de la cura en residència mentre la Crisi no ha fet sinó retardar aquest pas.  En qualsevol cas  l’ingrés de l’avi, de grat o a desgrat s’acaba produint quan la situació de dependència es torna complicada de tractar en domicili.

A l’empresari del sector sociosanitari li resulta complicat trobar professionals que tinguin els nivells adequats de formació, experiència i vocació i algunes de les  causes  són:
Que la formació actual qualifica per atendre qualsevol tipus de dependència però disposa d’ una escassa formació especialitzada en l’abordatge de les característiques principals dels síndromes i malalties geriàtriques així com dels comportaments que genera la dependència. L’empresari, realista i amb afany de lucre, sap que a la residència li arriben  persones en estat important de dependència i  li cal treballadors ben formats i resistents física i psicològicament.

Que el mercat laboral  i les dinàmiques de les relacions laborals fomenten la contractació de persones amb experiència (una manera de suprimir el període de prova)  per aconseguir una altra productivitat, perdó una alta qualitat assitèncial, des del primer dia.

Respecte la vocació hauria molt a parlar però, si bé com a esser humans tenim incorporat el xip de la cura  en l’entorn del parentesc no està tant clara aquesta suposada vocació cap a les persones grans en general. De fet, la vocació trontolla, encara que moltes persones s’omplin la boca de bones intencions i estimació infinita cap a l’ancià  i es declarin capaços de superar escenaris de cura dificultosos i complexos, (demències avançades, ulceres, polimedicació, immobilitat, etc.).  Un mètode de “crear” vocacions en geriatria és el sou i resta de condicions laborals. Ahhh! el sou sempre ha estat un  potent inspirador de vocacions! 


Els cuidadors ho tenen clar. Reclamen, ratis abastables (plantilles adequades a les necessitat assistencials),  suport i reconeixement social, suport psicològic i, sobretot, salaris i condicions laborals més dignes. No podem oblidar que la figura del cuidador es veu sotmesa a un alta càrrega física psíquica y emocional. Això si que fora  com un incentiu per millorar el sector! Actualment la remuneració dels cuidadors, està al voltant del 900 euros, mentre el  preu mig d’una residencia se situa entre 2,5 i 3 el SMI. 

diumenge, 15 de gener de 2017

Trets de la Garantia Juvenil a l'inici de 2017

La Garantia Juvenil  va néixer  per a combatre les  terribles taxes europees de desocupació juvenil  que no sols  doblen o tripliquen les taxes d’altres franges d’edat sinó que, a més,  inclouen un alt percentatge de joves aturats de llarga durada,  un tret  que ens indica l’estructuralitat del problema. El model sociolaboral  al que la GJ vol donar resposta es un  model d’ocupació basat en precarietat sociolaboral. Sis anys després de la seva aparició destaca per la seva lentitud en la consecució de resultats, per la seva cobertura parcial, per la manca d’instruments propis, per l’incompliment del termini de 4 mesos que ella mateixa es va marcar i per el trasllat de la iniciativa cap a la GJ en el propi jove. En xifres destaca perquè encara no arriba al destinatari principal: el jove  menor de 30 que encara no  treballa, ni estudia ni es forma i  que  representa el  20% dels joves menors de 30 anys.

Parlem de lentitud perquè és en el 2010 que es van intensificar les accions per  combatre l’atur juvenil  i les taxes  d’atur al 2016  segueixen sent  massa elevades. És a dir seguim complint el requisit que va marcar la UE de estar per sobre del 25% d’atur per a eeser beneficiaris de la GJ.

Parlem d’una cobertura parcial perquè falta una fase prèvia  en la implementació de la GJ que consisteix a fer una bona  difusió i captació dels joves  no inscrits que han renunciat a la recerca d’una ocupació a través del SOC. En aquest punt cal la implicació d’aquells que són més propers al jove:  ajuntaments, centres educatius i organitzacions juve­nils  i tercer sector per garantir que totes les persones joves puguin participar i ser beneficiàries  de la GJ.

Parlem de què no existeix cap instrument que serveixi per gestionar les ofertes d’educació, formació o de contracta­ció pròpies del programa de Garantia Juvenil per tant la GJ es mou amb mancances instrumentals bàsiques.

Parlem  d’incompliments del termini  dels 4 mesos  -punt fort de la GJ- perquè no sols no s’han previst cap  mecanisme que vetlli per aquest termini sinó que s’han introduït canvis en el còmput del mateix a base de requisits previs per accedir, la qual cosa comporta un ajornament i  retard en el gaudi de la GJ. I això sense comptar amb  els retards de la  gestió concreta en el territori.

Parlem del trasllat de la proactivitat en el gaudi de la GJ al propi jove que, voluntàriament, han d’apuntar-se a la GJ tot i la  distancia d’aquest amb els circuits per on flueix la informació sobre la GJ.


Va passant els temps i la GJ lluny de donar ales als joves els manté atrapats en un model d’ocupació precari que dificulta l’emancipació i condemna al jove a transitar de la formació al treball precari i viceversa per continuar formant part d’aquesta meravellosa GJ. No es veu el 2017 amb  horitzons de millora.

dilluns, 28 de novembre de 2016

Maltractament a la gent gran o nens i dones primer


Arran d'aquesta notícia m'ha vingut al cap l'enfonsament del Titànic. El mite del naufragi diu que davant un desastre cal salvar a dones i nens abans que els homes i per descomptat, abans que els vells. Ah!!!, fer-se vell, en general, és una alegria: vol dir que hi arribes! En canvi ser vell ... És complicat, és dur.
Segons aquesta notícia, que entenc vol donar compte sobre la feina feta, s'han detectat 42 casos de maltractament a gent gran entre 127 casos atesos (enfront d'11 casos del 2014). Tot sembla indicar que s'ha fet un ús excessiu de la detecció -mirar en excés- o derivació de possibles maltractaments, o que també, davant el dubte, s'ha optat pel recurs del "denunciar i després ja veurem".
Quan el diable no té què fer amb la cua espanta mosques i és això el que es desprèn tant de la creació d'aquest "equip multidiscipllinar", com de la mirada esbiaixada a l'hora d'enfocar l'objectiu al focus del maltractament. No és l'àmbit familiar el lloc, per excel·lència, on es produeixen els maltractaments però sí és l'àmbit familiar el lloc on Benestar Social s'ha proposat trobar-los. L'àmbit institucional i els serveis residencials geriàtrics són el lloc on el maltractament campa al seu aire.
En aquests espais residencials la connivència, la negligència i l'absència d'ètica personal i professional (o l'existència d'una ètica molt laxa), fa que dins passin coses terribles massa sovint amb la complicitat de tots: família, la mateixa institució i les Inspeccions de Benestar Social. És curiós que si preguntes si voldrien passar els últims temps (anys o mesos) de les seves vides en una Residència el 99,9% dels treballadors preguntats (gerocultors i tècnics) responen amb un NO. I no es tracta d'un NO qualsevol es tracta d'un NO rotund, esfereïdor, que emmudeix quan s'interroga al "perquè no?".
Ningú com ells saben de les violències amb majúscula però també de les microviolències quotidianes, de la solitud, de la suplantació en l'autodeterminació, de la manca de respecte, de la pèrdua de la identitat, del tracte infantilitzat, del maltractament psicològic, del tracte denigrant, de l'abús de poder i un llarguíssim etcètera.
Hi ha interès a ubicar el maltractament de la gent gran, sobretot, a l'àmbit de la família. És fantàstic veure com Benestar Social tot ho fa bé i les famílies tot ho fan malament. No deixa de ser un pas més en la destrucció de la institució de la família que es cou fa dècades.
No hi ha dubte, convé que la mirada d'aquest EAVA (que deu haver vingut per quedar-s'hi) enfoqui al veritable ull de l'huracà: el maltractament a les residencies geriàtriques és a dir en el si de les institucions que ells mateixos han creat.


dissabte, 19 de novembre de 2016

Radars

Si heu sentit parlar del projecte Radars , adreçat a  la gent gran que està sola, segur que us heu alineat immediatament amb les idees subjacents en el projecte: prevenció de la solitud a la vellesa i els seus resultats adversos així com  facilitar l’envelliment al propi entorn. Què bonic...oi?  Qualsevol esser humà vol el millor per l’altre, si més no perquè quan vol el millor pel pròxim, ho està volent per a ell mateix.

Quatre dades preses a corre cuita: a Catalunya hi ha un 18.3% de la població major de 65 anys de les quals  unes 450.000 persones  són majors de 80 anys; a la Comarca de l’Anoia són  20.132  les persones que tenen més de 65 anys i 3.059 que tenen més de 85 anys; Igualada compta amb 7.246 persones més grans de 65 anys de les quals 1.256 son més grans de 85 anys. D’aquestes 1.256 persones una bona part viu en centres residencials  d’Igualada o Comarca. A la Comarca hi ha 803 places residencials i 335 de centre de dia d’un total de  58.639 places residencials que hi ha a tot Catalunya.

Per altra banda  i respecte la dimensió de les llars ens trobem a la Comarca de l’Anoia  (2011) amb 9.816 llars d’una persona i 13.164 de dos persones i a Igualada amb 4.285 llars d’una persona i 4.532 llars amb dues persones. Aquestes dades ens donen informació sobre la inexistència de suport familiar directe derivat de la convivència a la mateixa llar de varies generacions.
D’aquestes dades s’entreveu tot un grup de gent gran major de 80-85 anys de la qual no es disposa de suficient informació o no està suficientment ben controlada por l’Administració i sobre la què es vol treballar mitjançant el projecte Ràdars.

A l’Ajuntament d’Igualada, i sobre el Radars es diu”cal remarcar que l’objectiu final és que la xarxa de Radars, formada per la ciutadania i liderada per l’Ajuntament, faciliti que aquelles persones destinatàries del projecte es vinculin amb la comunitat per facilitar l’envelliment al propi entorn”. No hi ha dubte de qui lidera el projecte, l’Ajuntament  i qui el duu a terme,  la ciutadania. A veure com es va desenvolupant

Tota mesura que tendeixi a donar suport al fet d’envellir, dins el propi entorn i com a subjecte actiu del propi envelliment, a priori pot ser aplaudida, no obstant  hi ha obstacles importants  per dur-la a terme: invasió de la privacitat, relacions  complicades amb la família,  dificultats de vinculació amb la ciutat i les seves ofertes culturals generalistes, etc., etc.

Exercir de radar requereix d’una mirada amb valors i principis ben arrelats (solidaritat, humanitat, empatia, sentit de pertinença a la comunitat, etc.) que no tothom té.  D’altra banda exercir de radar requereix de espais petits on la coneixença sigui real però respectuosa i les relacions veïnals fluides.

Si bé la funció d’aquesta xarxa es pregona  com de  utilitat per  la pròpia gent gran i per a les seves famílies, al meu entendre és  sobretot d’utilitat per el Serveis Socials de la gent gran i la dependència que poden veure reeixit el seu treball de manera més fàcil i còmode.  Hi ha massa  persones que viuen soles  al límit del que la vida humana (biològica i psicològica)  demana. Ja veurem que podem fer el ciutadà- radar al respecte a més de donar tranquil·litat als Serveis Socials de l’Ajuntament.  

dilluns, 31 d’octubre de 2016

Pobresa que no deixa veure el pobres

Les darreres tendències en acció social sobre la pobresa van orientades, com sempre, a eliminar la pobresa o, en el seu defecte, a reduir-la. Aquest objectiu és compartit per la societat en general i es visibilitza sobretot en les campanyes de les entitats d’acció social per a la sensibilització i eradicació (?), així com en l'augment d’ocupació i voluntariat que genera el fenomen de la pobresa.
Si es pensa que és eradicable vol dir que es pensa que la pobresa és evitable i de retruc que la riquesa ha de romandre al món. Suposem que sí, que és evitable. La pobresa s’ha fet tan complexa, com de fet ho és la nostra mateixa societat, tant que a l’acció social li ha calgut trossejar la bèstia per mirar, almenys, de fer-li queixalades.
Aquesta fragmentació i especialització de la pobresa no està clar que millori l’estat de la pobresa en si mateix si bé està clar que dóna una certa distorsió a la realitat del fenomen superant, fins i tot, el punt abstracte que aporten les estadístiques sobre aquesta. A aquesta línia fragmentadora es va sumar el 2015 la  Plataforma  Pobresa Zero  amb el seu  “12 mesos 12 fronts  centrada a identificar les grans causes de la pobresa (la desigualtat?), no en va Pobreza Zero agrupa “3.200 organitzacions de l'àmbit de l'acció social, la cooperació, la pau i els drets humans a Catalunya” i que aquest any ha fet un manifest per valorar els 12 mesos 12 fronts.
El lema “dividir per regnar” (divide y venceràs) aplicat al concepte de pobresa pot ser una eina útil de treball en el camp de l’acció social però difícilment la seva parcialitat pot representar la realitat social d'aquesta. Deu ser complicat  veure la pobresa energètica, els desnonaments, la infància en risc, pobresa juvenil, la gent gran i la misèria de les pensions, les cues per una intervenció quirúrgica, els menjadors socials, els sense sostre, sense veure al darrere persones i famílies en estat de necessitat diversa, ja siguin necessitats bàsiques: respirar, menjar, dormir, escalfar-se o necessitats de seguretat: habitatge, salut, ocupació , educació, etc.
Potser des del punt de vista estrictament operatiu d’accions per llimar la pobresa sigui útil  fragmentar el fenomen però res és gratis i centrar-se en alguna de les cares de la pobresa, al meu entendre, minimitza les seves dimensions reals i afavoreix la individualització de la responsabilitat social a favor de la responsabilitat individual.
Fem un flac favor a la societat i a nosaltres mateixos persistint en aquesta línia de comprensió de la pobresa que pot conduir, amb una mica de temps a desenvolupar i arrelar una mirada esbiaixada on es veu la pobresa però no es veuen els pobres. Un camí estrany i un preu molt alt pels qui declaren defensar l’eradicació de la pobresa.


dimecres, 19 d’octubre de 2016

Reflexions al voltant de la Salut Mental

Entre les múltiples efemèrides anuals relacionades amb la Salut, a l’octubre toca  insistir  en la Salut Mental. La OMS  explica  l’abast d’aquest problema en aquest  video editat per la campanya 2016.  Els països inverteixen poc en Salut Mental tot i que les xifres criden soles: 600 milions de persones afectades per depressió i ansietat; pèrdues billonaries en productivitat a les empreses; augment de nens en risc de patir trastorns exposats a pobresa, guerra i violència de tots tipus; etc. Aquest any es reivindica, especialment,  convertir la Salut Mental en una prioritat dels governs i dels sistemes de Salut.  La prioritat hauria de ser destriar què és i que no és objecte de la salut mental, és a dir de les “psi”.

En una societat  infectada pel virus de l’individualisme ens han inoculat que cadascú és responsable del seu èxit o fracàs, que els conflictes socials son assumptes personals  y que aquests conflictes socials i les frustracions laborals familiars i personals son problemes de salut mental. Davant tant individualisme les disciplines que  actualment gaudeixen d’una extraordinària expansió són les “psi”  (psiquiatria i la psicologia) ,si bé cada cop més a prop de convertir-se en un bé de consum més i en una  industria: la psicoterapeuta. Aquest èxit d’ les “psi” implica per a la persona una  expropiació de la salut mental que empeny a sentir que  sol no pot enfrontar-se a molts del successos vitals  i quotidians i que necessita  consultar a un professional.

Però  en les “psi” tot no són beneficis. Una forma de dany és donar tractaments a persones que realment no es beneficiaran d’ells com ara  tractar emocions de la vida quotidiana, saludables però desagradables, com a  problemes de salut mental. Així, la timidesa, el fracàs escolar, la sexualitat, etc. en definitiva qualsevol comportament que es desviï de la normalitat... estadística o d’allò acceptable socialment. Els sentiments de tristesa, por, indignació, ràbia, ansietat, etc. que apareixen en el context de situacions vitals difícils, encara que produeixin patiment psíquic són fonamentalment necessaris i adaptatius, de fet donen compte de la gravetat  de la situació que vivim i ens preparen per afrontar-la en la mesura del possible. Donar  antidepressius i fer una psicoteràpia, llarga o breu, té el perill de convertir en malaltia una resposta emocional dolorosa, però sana y adaptativa  i oferir falses esperances  quan el tractament que s’ofereix com a una solució, en cap cas resoldrà el problema social subjacent... generalment un problema de justícia social. El missatge implícit és que la persona es resigni i s’adapti a situacions social injustes.

D’altra banda, tant intervencionisme davant una reacció emocional dolorosa però sana infantilitza  i afavoreix que la persona consulti davant qualsevol adversitat que li produeixi malestar. Tot plegat  transmet, bàsicament, és que la persona no té recursos per a sortir endavant i que necessita d’un “expert” que el guiï o es faci càrrec de les seves emocions.  

Segurament l’auge i creixement de la “psi” tingui a veure a que  ens hem “encallat “en una concepció de la vida  lliure de patiment en lloc d’una vida en la que sapiguem manejar aquest patiment. Així és fàcil que teràpies i psicofàrmacs apareguin com remeis casi màgics que poden eliminar el malestar que pateixen les persones produït per l’enfrontament conscient amb la vida i amb els conflictes ordinaris.  dilluns, 19 de setembre de 2016

La industria de l’amor

A la pràctica, per a ésser  un bon polígam casat  a l’home li cal desitjar moltes esposes i no sols  moltes companyes sexuals.  És segur que les esposes invertiran en la cura dels fills  cosa que no faran les companyes sexuals.  Però també o, per sobre de tot, li cal ser ric  per mantenir-les.

Històricament, en el 80% de les cultures humanes, als homes que van tenir poder se’ls  va permetre  la poligàmia.  De fet en totes les civilitzacions   els homes despòtics han dut a la pràctica la fantasia masculina definitiva: un harem format per centenar de dones joves i a ser possible custodiat per eunucs. Fruit del cansament, el desig de renovació o la riquesa, quan l’home busca noves esposes les busca més joves què la o les que ja té.

Ja que els matrimonis sempre tenen com a mínim una mica de reciprocitat, a mal dades  i emparant-se en exigències emocionals o econòmiques l’home pot renunciar a  noves esposes. Segons el llibre Guinness dels rècords del món, l’home amb més fills de la història (888) va ser un magrebí  que tenia l’evocatiu non de Mulay Ismail (1672 y 1727),  “l’assedegat de sang”, amb 4 esposes i un nombrós harem de concubines. Més que polígam, híperpolígam...és clar. Feina va tenir, doncs a més de repel·lir als centenars d’homes als quals va privar d’esposes a oprimir l’harem mitjançant la por,  l’empresonament o la mort.

 Segons el llibre Guinness dels rècords del món,  la dona que ostenta el rècord  amb més fills va ser una dona russa que va tenir 69 fills ( la majoria bessonades i trigèmins)
En contrast, la poliàndria resulta força escassa i es sustenta en entorns tant durs que els homes, ocasionalment, estan disposats a compartir una esposa  fins que les coses millorin.

Per estrany que pugui semblar, en una societat més lliure, la poligínia (forma de matrimoni polígam segons el qual un home pot contraure matrimoni amb més d’una dona) no és una cosa necessàriament dolenta per les dones. Una dona pot preferir compartir un marit ric que tenir l’atenció  sencera d’un marit pobre. Les co-esposes sovint  se avenen... Seria quelcom semblant a  “ vols ser la 4 esposa de George Cloney ( per citar un clàssic)  o la primera esposa de  Pere el mecànic”.

La monogàmia legal ha estat un acord entre homes més o menys poderosos per  minimitzar el costos de competició entre els homes.  D’aquí fàcilment es dedueix que igualitarisme i monogàmia  se emparellen com ho fan  despotisme i polígina.

La desigualtat ha permès que sorgeixi un altre tipus de poligínia:  els homes rics sostenen una esposa i una amant o es divorcien de les seves esposes després de 10 anys i les passen una pensió de manutenció per els fills al temps que es casen amb dones més joves. La premsa del cor és  l’aparador  d’aquestes pràctiques... lleugerament modificades i d’acord amb els temps que corren.